GERT DISBERG

In Hoogeveen staan op steenworp afstand van elkaar drie verzorgings- en verpleeghuizen. Ieder met hun eigen sfeer en kracht, maar ondertussen niet heel erg onderscheidend. Een van de drie huizen is de Westerkim. Met het oog op de voorbereiding voor bouwplannen rees de vraag: ‘Wat bindt ons als Hervormd verzorgingshuis, anno 2014?’

We gingen met elkaar een identiteitstraject aan. Bewoners en medewerkers benoemden expliciet dat ze zich zo aan elkaar verwant voelen, dat het lijkt op een groot gezin. Een gezin waarin je jezelf kunt zijn en oppervlakkigheid plaatsmaakt voor diepgaande relaties. Soms over moeilijke thema’s zoals het naderend levenseinde, of het in orde maken van verstoorde familierelaties.

Identiteit was het antwoord: De Westerkim als groot gezin. En we gunnen het elke bewoner om -aan het eind van je leven- uit de mond van de Hemelse Vader te horen: Welkom Thuis…

Het identiteitsbewijs verdient een speciale vermelding. Rob Bosveld en Bart van der Griendt hebben een schitterende impressie van het huis gemaakt, waarin we de identiteit hebben vervlochten. Download hier het identiteitsbewijs.

GERT DISBERG
GERT DISBERGPARTNER
+31 6 53 67 85 55