Paul Mersmann

Over deze serie blogs
Eén van de opmerkingen die wij vaak krijgen van onze opdrachtgevers is: “Wat kunnen jullie mooie vragen stellen.” En dat vinden we een groot compliment. Want de kracht van de vraag bepaalt de scherpte van het antwoord.  En daarmee de scherpte van je identiteit. Een goede vraag kan zelfs zo ver gaan dat zelfs je respondent leert van zijn of haar eigen antwoord.
We willen graag onze ervaringen met vragenstellen met je delen. Daarom deze serie korte blogs.

We discussiëren graag

Op verjaardagen hoor ik veel discussie in de onderlinge gesprekken: mensen delen opvattingen met elkaar en verdedigen hun gelijk. Favoriete onderwerpen zijn de politiek, het verkeer en wat je wel en niet moet eten. Vooral wanneer meer dan twee mensen met elkaar spreken, mondt een gesprek al gauw uit in een discussie.

Voor het blootleggen van een identiteit is discussie vaak ongewenst. Het gesprek leidt niet tot de wil om elkaar te begrijpen, maar tot de frustratie om niet begrepen te worden. Dat is vervelend: je respondenten verharden zich in hun stelling en onderlinge verschillen worden uitvergroot en het winnen staat voorop. Dat staat haaks op je doel om gemeenschappelijke drijfveren in beeld te brengen.

Van discussie naar dialoog

Als gespreksleider van groepsgesprekken moet je je respondenten in de verleiding brengen om hun discussie te staken en op zoek te gaan naar gemeenschappelijke onderlinge factoren. Dat doe je door zelf het goede voorbeeld te geven: je brengt vragen in, terwijl je respondenten misschien liever een stelling hadden neergelegd. Bij een gesprek waarbij er een continue verdieping is door elkaar vragen te stellen, raak je in dialoog.

Dialoog levert niet alleen de beste antwoorden voor je identiteitsbewijs op, maar ook de beste beleving bij je respondenten. Ik heb het voorrecht gehad om mensen met een verstandelijke beperking te mogen interviewen over de identiteit van hun zorgaanbieder. Zowel voor mij als hen was dit een levensveranderende ervaring die ik niet had willen missen.

Hieronder een gesprek zoals dat zich zou kunnen voordoen tijdens een Identity Assessment. Net als in de vorige blog, neem ik een onderwijsorganisatie als uitgangspunt:

A: “Leerlingen zijn grondstof. Zij voeden de toekomstige economie. Het is aan ons om van grondstoffen halffabricaten te maken.”

B: “Zo! Kijk jij ook zo naar je eigen kinderen!? … GRONDSTOF … Ik zie leerlingen als nieuwsgierige jonge mensen die iets van hun leven willen maken en graag willen ontdekken wat ze uniek maakt.”

Als je nu als gespreksleider je respondenten hun gang laat gaan, is de kans op discussie levensgroot. De verleiding voor A is erg groot om op B te reageren, maar B heeft al besloten dat hij/zij het oneens is met deze stelling. Nu kom jij als gespreksleider tevoorschijn. De kunst is om je respondenten bij elkaar gemeenschappelijke onderliggende drijfveren te laten ontdekken. Het slechtste wat je kunt doen is zoeken naar harmonie door nietszeggende conclusies te trekken. Je wilt verdieping. Door vragen te stellen.

V: “Zeg A, kun je me vertellen wanneer het halffabricaat klaar is wat jou betreft?”

A: “Ja, als ze beseffen wat hun potentie is en een keuze hebben gemaakt over hun latere leven. Als DIE scherpte er is, dan wordt leren logisch en leuk. Dat is de grootste bijdrage die wij kunnen leveren.”

Tegen de tijd dat A klaar is met zijn antwoord, zal B niet meer de moeite nemen om terug te komen op de term ‘grondstof’. De onderliggende drijfveren blijken gemeenschappelijk te zijn. Je kunt doorgaan met verdiepen.

Het scheppen van een dialoog draagt eraan bij dat je diepere drijfveren van je respondent ontdekt, die zij of hij zelf misschien nog niet eens kende. De antwoorden van deze vraag hangen samen met de ideologie, maar ook met de kernwaarden en de ambities in je identiteitsbewijs*.

*Wil je meer weten over het identiteitsbewijs?

check deze pagina
P.S. Heb jij ook vragen? Bijvoorbeeld naar aanleiding van deze blog? Stel ze gerust. Laat ze hier achter of mail naar paul@debetekenisfabriek.nl

PAUL MERSMANN
PAUL MERSMANNPARTNER
+31 6 127 56 569