Paul Mersmann

Uit steeds meer onderzoeken onder werkenden komt het belang van ‘ertoe doen’, ‘een bijdrage leveren aan de samenleving’. Vooral de nieuwe generatie werkenden wil een werkomgeving die uitdaagt, inspireert en een positief effect heeft op de vraagstukken van vandaag. Tot voor kort was dit slechts nuttige informatie, voor jou als werkgever of HR-manager. Je bouwde mee aan een pakkend verhaal. Er kwam een tekstschrijver aan te pas en een marketeer. De maatschappelijke waarde van jouw organisatie in een paar zinnen samengevat. Pakkend en scherp. Mooi toch? De belofte van je organisatie was zo geformuleerd dat medewerkers meteen een warm gevoel hadden bij jouw organisatie. Schitterend…tot vandaag.

Maar…vertel eens: willen je sollicitanten jouw gemaakte corporate verhaal begrijpen? Of wil zij als mensen begrepen worden? Met andere woorden: neemt jouw sollicitant van vandaag nog genoegen met een gemaakt verhaal?

 De grap is, dat je je verhaal niet hoeft te maken. Het is er al. Het zit al lang opgesloten in het belangrijkste kapitaal van je organisatie: je mensen. Hun drijfveren, hun talenten, hun gemeenschappelijke roeping, hun unieke betekenis verzamel je tot een gezamenlijk richtinggevende belofte. Een belofte die je mensen bindt en je organisatie onderscheidt.. Een belofte die te vertalen is in maatschappelijke meerwaarde, in een strategie, in doelstellingen. Een belofte die klopt omdat ze echt is. Zo’n identiteit is niet een bedacht verhaal -zoals een spannende roman-, maar ze vormt het oprechte verhaal van je mensen. Een verhaal dat niet verteld wordt AAN medewerkers, maar DOOR medewerkers.

De principiële vraag waarvoor iedere organisatie daarom staat is: ‘Geloven wij dat we bestaansrecht hebben als we de drijfveren van onze medewerkers als vertrekpunt nemen?’ Dat is een spannende vraag. Uit vijftien jaar ervaring bij de Betekenisfabriek kan ik volmondig zeggen: ‘JA!’ Dat is het allerbeste vertrekpunt dat je maar kunt hanteren. En daarnaast: hoelang kun je het je permitteren om het niet te doen?

Dus. Waar wacht je op? Er is niets mooiers dan de diepste overtuigingen van je mensen systematisch bij elkaar te brengen en om te zetten in een identiteit die recht doet aan wie je werkelijk bent…jouw verhaal….waargebeurd.

PAUL MERSMANN
PAUL MERSMANNPARTNER
+31 6 127 56 569