GERT DISBERG

Mooi hè? Een dagje Amsterdam. De stad van de ultieme vrijheid. Maar achter die vrijheid gaat een wereld schuil. Een wereld van uitbuiting, armoede en een uitzichtloos bestaan. Stichting Tot Heil des Volks bekommert zich al meer dan 150 jaar over Amsterdammers en Nederlanders die in zo’n situatie zitten. En de hulp bestaat niet alleen uit het ondersteunen in het hier en nu, maar ook in een schitterend uitzicht. Het uitzicht op Jezus Christus. Want als je Hem ziet in je naaste, leer je wat echte vrijheid is.

De mensen van Tot Heil des Volks werken voor zeer uiteenlopende doelgroepen. De grote uitdaging tijdens de betekenisweek was het bijeenbrengen van deze doelgroepen in een overstijgende belofte. En dat is heel mooi gelukt. Als je meer info over het werk van Tot Heil des Volks wilt, kijk op hun website, of download hier het identiteitsbewijs

GERT DISBERG
GERT DISBERGPARTNER
+31 6 53 67 85 55