MARKETING OF HRM?

WAT IS IDENTITEITSMARKETING?

Onder identiteitsmarketing verstaan we: het gedachtegoed, de instrumenten, methoden en modellen die zich bezighouden met organisatieidentiteit: ‘wat bindt ons en wat onderscheidt ons?’. Bij het benoemen van een scherpe organisatieidentiteit zijn vier voorwaarden van cruciaal belang:

  1. Je identiteit levert een unieke en onderscheidende positie voor jouw organisatie op.
  2. Je identiteit doet recht aan de drijfveren van je medewerkers.
  3. Je identiteit heeft een intentie die de belangen van je doelgroep en de samenleving als geheel raakt.
  4. Je identiteit is richtsnoer voor alles wat je doet. Je benoemt je identiteit dus niet alleen, maar je stuurt er ook op. Je bent continu bezig met het vergroten van je invloed om je intenties waar te kunnen maken.

Identiteitsmarketing is dus het vakgebied dat jouw bestaansrecht in kaart brengt. Datgene wat je mensen bindt en onderscheidt. Daarom is identiteitsmarketing allebei: marketing èn HRM.

In een krachtige identiteit komen drijfveren van medewerkers, de waarde voor de klant en vraagstukken in de samenleving samen. Zoals te zien op deze poster over de Molenkamp, een verzorgings- en verpleeghuis in Oldenzaal.

Wil je zien hoe Jong van Geest leeft op Facebook? Check hier de link; en vergeet deze video niet.