PAUL MERSMANN

van CVO-AV naar Voorbeeldscholen!

CVO-AV is een onderwijsorganisatie met 10 scholen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De scholen kenmerken zich door grote onderlinge verschillen, maar ook door intensieve onderlinge samenwerking. Samen met de verschillende scholen hebben we voor zowel de gehele stichting als voor de afzonderlijke scholen een identiteitsbewijs opgesteld. Zoveel mogelijk leerlingen, ouders en medewerkers hebben een bijdrage geleverd aan de identiteit van hun school.

Het resultaat: een zelfbewuste groep ‘voorbeeldscholen’ die stuk voor stuk een relevante meerwaarde hebben in de regio. Bijzonder is ook de manier waarop elk van de scholen invulling heeft gegeven aan het ‘voorbeeld van Christus’.

De scholen zijn na de totstandkoming van hun identiteit aan de slag gegaan met de doorvertaling en monitoring: hoe komt dit terug in onze communicatie en ons onderwijs? Ervaren we onze gewenste identiteit voldoende?

Wil je meer weten over deze case en over de samenwerking? Neem gerust contact met ons op.

[download hier het ID-Bewijs van Voorbeeldscholen]

PAUL MERSMANN
PAUL MERSMANNPARTNER
+31 6 127 56 569