Kaj Morel

Vanuit een scherpe identiteit doe je recht aan de gezamenlijke drijfveren van je mensen. Als je gewerkt hebt vanuit identiteitsmarketing en met de mensen van de Betekenisfabriek, dan weet je dat het zo werkt.  En ook bij de Betekenisfabriek zelf werkt het zo. En soms heeft dat consequenties.

Eens in de zoveel tijd kijken we elkaar bij de Betekenisfabriek aan en spreken we ons uit over onze toekomst: welke kant willen we op? Welke organisaties willen we terzijde staan met identiteitsmarketing en betekenisdenken?  Waar liggen onze persoonlijke voorkeuren? Begin maart hebben we besloten dat de mooiste groeirichting ligt in een andere manier van samenwerken. Paul en Gert vanuit de Betekenisfabriek, en Kaj vanuit een nieuw, eigen bedrijf: de Zaak van Betekenis.

In de praktijk betekent dit dat we activiteiten samen zullen oppakken (zoals identiteitstrajecten voor grotere organisaties) en andere activiteiten afzonderlijk.

Je kunt hierbij voor Kaj denken aan de publicatie van zijn nieuwe boek over de Betekeniseconomie, trajecten voor MKB en culturele instellingen.

Voor Gert en Paul kun je denken aan het systematisch verankeren van identiteitsmarketing in de publieke sector, het ontwikkelen van digitale instrumenten die identiteitsmarketing breder inzetbaar maken en het krachtig neerzetten van christelijke organisaties.

Karin blijft zowel de Betekenisfabriek als de Zaak van Betekenis ondersteunen.

De gedachte toelaten om anders samen te werken, betekende voor ons alle drie meteen een nieuw elan: we signaleren nieuwe kansen voor nieuwe activiteiten. Kansen die we anders niet zouden hebben gezien. Zo doen we recht aan waar we voor staan. En zo vergroten we onze gezamenlijke invloed. Conclusie: dit voelt goed zo. We kijken dankbaar achterom en met vertrouwen vooruit.

Tegelijkertijd laten we elkaar dus niet los. We blijven samen optrekken. Ook voor onze opdrachtgevers. In de praktijk verandert er voor onze bestaande relaties dus weinig. Wat ons betreft kijken we vooruit: op naar het volgende betekenisvolle hoofdstuk van onze samenwerking. En we vertrouwen erop dat jij erin voorkomt.

Mocht je meer willen weten of verder willen praten: voel je van harte uitgenodigd om met ons contact op te nemen. Kaj is vanaf nu bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer 06 33 03 48 34 en via het nieuwe emailadres kaj@dezaakvanbetekenis.nl. Tot zijn nieuwe website actief is (www.dezaakvanbetekenis.nl), vind je Kaj hier op de website van de Betekenisfabriek.

PAUL MERSMANN
PAUL MERSMANNPARTNER
+31 6 127 56 569