IDENTITEITSMARKETING EN DE BETEKENISECONOMIE

WAT IS IDENTITEITSMARKETING?

Veel mensen en partijen die met de Betekenisfabriek in aanraking komen raken besmet met onze taal. en twee woorden die we buitengewoon vaak gebruiken zijn ‘identiteitsmarketing’ en ‘betekeniseconomie’. Maar hoe verhouden die twee zich tot elkaar?

Identiteitsmarketing

Onder identiteitsmarketing verstaan we: het gedachtegoed, de instrumenten, methoden en modellen die zich bezighouden met organisatie-identiteit: ‘wat bindt ons en wat onderscheidt ons?’. Bij het benoemen van een scherpe organisatie-identiteit zijn vier voorwaarden van cruciaal belang:

  1. Je identiteit levert een unieke en onderscheidende positie voor jouw organisatie op.
  2. Je identiteit doet recht aan de drijfveren van je medewerkers
  3. Je identiteit heeft een intentie die de belangen van je doelgroep en de samenleving als geheel raakt
  4. Je identiteit is richtsnoer voor alles wat je doet. Je benoemt je identiteit dus niet alleen, maar je stuurt er ook op. Je bent continu bezig met het vergroten van je invloed om je intenties waar te kunnen maken.

We houden ons nu ruim 15 jaar bezig met organisatie-identiteit en in die vijftien jaar hebben we onszelf de vraag gesteld: ‘Wat gebeurt er als alle mensen in alle organisaties zouden werken vanuit identiteitsmarketing?’. Het antwoord is: de betekeniseconomie.

Betekeniseconomie: samenleven op volle kracht

Een betekeniseconomie is dus wat er ontstaat als ieder mens en iedere organisatie handelt vanuit identiteitsmarketing. En dat gaat verder dan alleen een economie als verzameling van transacties in een samenleving. Het gaat om die samenleving als geheel en ieder mens die daarin een rol speelt.

Maar: hoe ziet zo’n samenleving eruit? Eigenlijk is het heel simpel: iedereen ervaart een wezenlijke en unieke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. Ieder mens en elke organisatie levert een nuttige bijdrage aan het welzijn van de ander. En ervaart daarin vervulling van haar of zijn diepste drijfveren.

Merken in de betekeniseconomie zijn verzamelingen mensen die gemeenschappelijk een verschil willen maken vanuit een scherpe identiteit. Deze merken scheppen waarde en die waarde resulteert in rendement (of dat nu in geld is of in aantallen liefhebbers). En wij zien dat de merken van morgen winstgevend zijn omdat ze betekenisvol zijn en niet omgekeerd.

Van zo’n samenleving wil je deel uitmaken en bij zo’n organisatie wil je werken. Dat is waar wij bij de Betekenisfabriek dagelijks aan mogen werken. De Betekeniseconomie is dus voor ons geen doel op zichzelf, maar wel het aantrekkelijke perspectief waar wij aan bijdragen met identiteitsmarketing.