PAUL MERSMANN

De zorgsector in Nederland staat op de kop. Wet- en regelgeving veranderen snel. Klanten in de zorg worden mondiger en willen vaker een individuele keuze kunnen maken. Medewerkers vragen zich af of zij nog langer in de zorg willen blijven werken.

Juist in deze tijd is het van belang om stil te staan bij de waarde die je vertegenwoordigt als zorginstelling. Waarvoor ben je er? Wat is jouw unieke kracht? Wie zou wat missen als jij er niet zou zijn? De Zijlen heeft zichzelf de voorgaande vragen gesteld en haar bestaansrecht opnieuw vastgesteld. Als grote zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen heeft De Zijlen scherpe keuzes gemaakt voor een betekenisvolle toekomst.

Het identiteitstraject dat De Zijlen met De Betekenisfabriek (toen nog Mercurius) doorlopen heeft, heeft geresulteerd in een eigen identiteitsbewijs. De overstijgende belofte: betekenis boven beperking. De maatschappelijke waarde van mensen met een verstandelijke beperking is zoveel groter dan we als maatschappij op dit moment zien. Daarom wil De Zijlen een emancipatiebeweging tot stand brengen die de maatschappij maximaal betrekt bij mensen met een verstandelijke beperking.

Wat betekent dit alles voor de strategie van De Zijlen?

Onze overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de ‘informele zorg’. Oftewel: de familie en vrienden van de cliënt. Veel cliënten van De Zijlen hebben echter een beperking die zo ingrijpend is dat je niet van familie en vrienden kunt verwachten dat zij de volledige zorg op zich nemen. Tegelijkertijd heeft De Zijlen zich verbonden aan de belofte om de betekenis van de cliënt boven diens beperking te stellen.

Hoe ga je daarmee om? Hoe doe je op een nieuwe manier recht aan het zorgbelang van de cliënt enerzijds en de merkbelofte van De Zijlen anderzijds? Het antwoord zit in de medewerkers van De Zijlen. Zij zien van dichtbij de mogelijkheden die cliënten hebben en benutten die ten volle. Zij kunnen hun expertise overdragen aan de maatschappij en zorgen er zo voor dat de betekenis van cliënt en maatschappij voor elkaar zichtbaar wordt. Medewerkers zijn niet langer leveranciers van zorg (hoe meer des te beter), maar zijn experts en voorvechters voor de maatschappelijke inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

Door scherp te redeneren vanuit de identiteit van De Zijlen dienen de kansen zich vanzelf aan. Te vaak redeneren organisaties vanuit noodzakelijke veranderingen vanuit de markt. De Zijlen heeft standvastig haar eigen geluid ontwikkeld. De consequentie is dat de mensen van De Zijlen met nog meer plezier hun werk doen en de cliënten van De Zijlen hun betekenis nog beter kunnen laten zien. De ultieme beloning laat zich raden: een maatschappij waarvan mensen met een verstandelijke beperking een wezenlijk, gewaardeerd, en vanzelfsprekend onderdeel uitmaken.

PAUL MERSMANN
PAUL MERSMANNPARTNER
+31 6 127 56 569