PAUL MERSMANN

Reggesteyn: Verdiep, Verbind, Verander

Stuck-in-the-middle. Als grootste scholengemeenschap van de regio kun je het je nauwelijks permitteren om jezelf scherp te profileren. Straks lopen je leerlingen weg. Daarom is het goed om te beginnen met de drijfveren van de mensen van de school. En wat blijkt: de medewerkers van Reggesteyn hebben een groot engagement met de regio. Veel medewerkers hebben er zelf op school gezeten. Medewerkers voelen zich medeverantwoordelijk voor regionale vraagstukken, rondom bijvoorbeeld saamhorigheid en de arbeidsmarkt. Na een week van interviews met zoveel mogelijk leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders is het identiteitsbewijs ontstaan, met de belofte: Verdiep, Verbind, Verander. Bijzonder aan deze week was de enorme bijdrage van leerlingen in de vorm van werkstukken, essays en kunstwerken die hun ideale school weergaven.

Samen met Reggesteyn zijn we meteen aan de slag gegaan met de communicatie: het omzetten van het identiteitsbewijs naar het vergroten van de wervende kracht van de school. Door de middelenmix te optimaliseren, maar ook door sleutelfiguren binnen de school in te zetten met een unieke bijdrage aan de identiteit.

[download hier het identiteitsbewijs van Reggesteyn]

De doorvertaling naar de praktijk van alledag ging niet vanzelfsprekend. Op de verschillende locaties zijn leidinggevenden met hun team aan de slag gegaan. Over de verschillende vestigingen hebben we de mentale agenda van medewerkers in kaart gebracht middels een toekomstscan. Zo kregen we in een week tijd van 300 medewerkers inzichtelijk welke bevorderende en belemmerende factoren er ervaren werden voor het waarmaken van de identiteit.

Aan de hand van het identiteitsbewijs en de uitkomsten van de toekomstscan hebben we het schoolontwikkelingsplan opgesteld. Samen met een voorhoedegroep van medewerkers.

PAUL MERSMANN
PAUL MERSMANNPARTNER
+ 31 612756569