WOUTER DISBERG

CMBC is een christelijk zakennetwerk met een missionaire doelstelling. Gezamenlijk zijn we op zoek gegaan naar de roeping en de betekenis die CBMC heeft. Het was bijzonder om zoveel ondernemers, leidinggevenden en zakenmensen te horen spreken over hoe God (en Gods eer) in hun organisatie zichtbaar wordt. Tegelijkertijd werd duidelijk dat er veel grijze gebieden zijn in het zaken doen. Een combinatie tussen duister en licht.

Ook werd duidelijk dat veel ondernemers op zoek zijn naar handvatten om hun werk vanuit Gods leiding te doen. Hier heeft CBMC een roeping. Dit is glashelder geworden; Ondernemers en leidinggevenden die hun bedrijf en werkzame leven in het licht van God plaatsen.

Zie het identiteitsbewijs.

WOUTER DISBERG
WOUTER DISBERGPARTNER
+31 6 15 56 99 56